Curs Competente Sociale si Civice

Tip Curs: INITIERE

Ocupatia:Competente Sociale si Civice

Numar ore: 40 ore din care 25 ore de pregatire teoretica si 15 ore pregatire practica

Tip certificat: CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

Nivel acces: STUDII GIMNAZIALE

Programa de pregatire:

 • Concepte de baza cu privire la indivizi, grupuri, organizaţii, egalitate de gen şi nediscriminare, societate şi cultură.
 • Identitatea culturală naţională, 
 • Identitatea culturală europeana, Interacţionarea identitatii culturale naţionale cu cea europeană,
 • Codurile de conduită în diferite societăţi şi medii, 
 • Organizarea şi coordonarea activităţilor orientate spre rezultate în comunitate (facilitare întâlniri de lucru, întâlniri publice, luare decizii, mobilizarea comunităţii etc.)
 • Exprimarea şi înţelegerea diferitelor puncte de vedere, 
 • Comunicarea interpersonală, 
 • Comunicarea cu grupurile / instituțiile / organizațiile din comunitate
 • Procesul de soluționare a problemelor, 
 • Stiluri de gestionare a conflictelor , 
 • Interactiunea între sferele personale şi profesionale, 
 • Atitudinea de colaborare, asertivitate şi integritate, 
 • Aprecierea diversitatii, 
 • Depasirea prejudecatilor, 
 • Negocierea pentru a produce încredere, şi de a empatiza
 • Definire conceptelor de democraţie, justiţie, egalitate, cetăţenie, drepturi civile, 
 • Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, 
 • Cunoştinţe de integrare europeană şi despre structurile Uniunii Europene
 • Evenimente şi orientări în istoria, naţională, europeană şi a lumii. 
 • Politicile de dezvoltare sociala si economica
 • Planificarea participativă pentru dezvoltare locală. 
 • Luarea de decizii la toate nivelurile, de la local, la nivel naţional şi European. 
 • Respectarea drepturilor omului. 
 • Egalitatea drept bază pentru democraţie. 
 • Demonstrarea spiritului de responsabilitate. 
 • Demonstrarea înţelegerii şi a respectului pentru valori împărtăşite. 
 • Diversitate şi coeziune socială. 
 • Dezvoltare sustenabilă