8 APRILIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ROMILOR

04/21/2021
de catre Prunean Cristian

Ziua internațională a romilor este marcată, în fiecare an, în data de 8 aprilie fiind proclamată în cadrul celui de-al IV-lea Congres al Uniunii Internaționale a Romilor, desfășurat în anul 1990, la Varșovia.

În anul 1971, a avut loc, lângă Londra, prima reuniune la nivel internațional a reprezentanților etniei rome, ocazie cu care a fost acreditat oficial termenul ”romi”. Atunci, au participat 23 de reprezentanți din statele Cehoslovacia, Finlanda, Norvegia, Franța, Marea Britanie, Germania, Ungaria, Irlanda, Spania și Iugoslavia, dar și observatori din Belgia, Canada, India și Statele Unite.

Au fost adoptate, ca simboluri internaționale, drapelul și imnul ”Djelem, Djelem” (”Mergeam, mergeam”), compus de muzicianul Jarko Jovanovic. Drapelul este format din două culori, jumătatea de jos fiind verde, ca simbol al câmpurilor înverzite, iar cea de sus fiind albastră, simbolizând cerul senin. La mijlocul steagului, este înfățișată o roată de culoare roșie, care simbolizează nomadismul, spiritul călător al etniei.

Potrivit site-ului oficial al Parlamentului European, romii reprezintă cea mai mare minoritate etnică din Europa, 10.000.000 trăind în Europa, dintre care 6.000.000 în țările din Uniunea Europeană, mulți dintre ei fiind deseori expuși la diverse forme de discriminare și chiar de excludere socială.

Respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv egalitatea de tratament, este una dintre pietrele de temelie ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, comunitatea romă – una dintre cele mai mari minorități din UE și din vecinătatea sa – încă nu beneficiază pe deplin de aceste drepturi. Comunitățile de romi nu numai că se confruntă cu prejudecăți, discriminare și marginalizare, dar de foarte multe ori nu au acces nici măcar la servicii de bază, cum ar fi apă curată, salubrizare și hrană. 80% din romi sunt expuși riscului de sărăcie. O astfel de situație îi afectează în primul rând pe romi, dar întinează totodată imaginea comunităților noastre democratice.

Ziua Internațională a Romilor reprezintă, prin urmare, o șansă de a duce mai departe acțiunile pozitive întreprinse până în prezent pentru combaterea discriminării romilor și pentru asigurarea integrării lor în toate societățile și țările europene. În ultimul timp s-au înregistrat unele rezultate pozitive, în special în domeniul educației, dar mai sunt încă multe de făcut.

În România, la data de 05.11.2020 a fost publicată pentru consultare publică ”Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2021-2027”, elaborată de către Agenția Națională pentru Romi (ANR), cu sprijinul Punctului Național de Contact pentru Romi din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Documentul poate fi consultat accesând linkul ANR http://www.anr.gov.ro/index.php/transparenta-decizionala.

Strategia prezintă modalitatea de continuare a eforturilor Guvernului României în vederea incluziunii populației aflată în situaţia de sărăcie şi excludere socială și care să răspundă provocărilor actuale. În cadrul acesteia sunt evidențiate cinci obiective:

1.     îmbunătățirea condițiilor de locuire și a infrastructurii în comunitățile vulnerabile cu romi;

2.     asigurarea accesului cetățenilor români de etnie romă la educație inclusivă de calitate;

3.     impulsionarea gradului de ocupare a romilor în concordanță cu cerințele pieții, astfel încât să se evite segmentarea competențelor și a oportunităților și să se permită evoluția profesională a acestora;

4.     îmbunătățirea stării de sănătate a membrilor comunităților vulnerabile de romi;

5.     susținerea cercetării, conservării și promovării patrimoniului cultural rom și al identității rome.

Asociația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale – Fortunatis, solicitant în cadrul proiectului ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului”, contribuie semnificativ la realizarea obiectivelor strategiilor elaborate ce către Guvernul României pentru incluziunea cetățenilor de etnie romă încă din anul 2012, data înființării asociației, cu misiunea de a contribui la creșterea calitatea vieții membrilor comunităților, grupurilor, familiilor și persoanelor defavorizate din punct de vedere social, educațional, medical și economic.

În perioada de implementare a proiectului ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului”, februarie 2018 – aprilie 2021, au fost obținute rezultate semnificative pentru îndeplinirea obiectivelor:

•                  314 copii in risc de sărăcie au fost selectați in proiect și beneficiază de servicii integrate, inclusiv subvenții, rechizite, hrană, îmbrăcăminte și încălțăminte;

•                  peste 300 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială (șomeri, inactivi, persoane din grupuri vulnerabile apte de muncă etc.) beneficiari ai unor servicii de ocupare;

•                  peste 60 de persoane au obținut un loc de muncă, din care 27% de etnie romă;

•                  peste 180 de persoane au dobândit o calificare, din care 27% de etnie romă;

•                  21 de persoane au primit subvenții (ajutor de minimis), în valoare de maxim 25.000 euro fiecare, din care 27% de etnie romă;

•                  1 Centru multifuncțional de asistență integrată renovat și dotat în Miercurea Sibiului în folosul comunității marginalizate;

•                  aproximativ 600 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizata au beneficiat de servicii integrate.

În anul 2019, în cadrul proiectului a fost elaborată ”Carta diversității”, un document prin care semnatarii se angajează:

1.     Să promoveze cultura diversității, bazată pe respect reciproc, încredere, recunoaşterea și valorificarea diferenţelor și aptitudinilor individuale;

2.     Să aplice principiile non-discriminării și egalităţii de şanse în recrutarea  și furnizarea serviciilor grupului țintă, în procesele decizionale și în managementul grupului țintă;

3.     Să reflecte diversitatea societăţii românești sub toate formele ei în procesul de implementare a proiectului, în activitățile de management general şi managementul resurselor umane;

4.     Să participe la programele de informare și conștientizare a echipei de implementare a proiectului și a echipei de management în legătură cu beneficiile diversității;

5.     Să comunice angajamentul lor în favoarea non-discriminării și a diversității şi să-şi informeze colegii și colaboratorii despre rezultatele practice ale prezentului angajament;

6.     Să monitorizeze trimestrial progresele personale înregistrate în atingerea obiectivelor Cartei Diversității;

7.     Să prezinte în rapoarte și alte documente angajamentul lor ferm faţă de non-discriminare şi diversitate, menţionând acţiuni concrete, practici şi rezultate.

Cu ocazia Zilei Internaționale a romilor vă invităm să vă angajați alături de noi în recunoașterea și respectarea diversității, egalității de șanse și incluziunii sociale, prin semnarea ”Cartei diversității” la sediul social al Asociația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale – Fortunatis, din Apoldu de Sus, Nr. 112, județul Sibiu.

 

Un articol elaborat în cadrul Campaniei pentru nediscriminare din cadrul proiectului ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului”, Cod SMIS 115001.

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția Uniunii Europene sau a Guvernului României”