21 MARTIE - ZIUA INTERNAȚIONALĂ PENTRU ELIMINAREA DISCRIMINĂRII RASIALE

03/22/2021
de catre Prunean Cristian

Cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, partenerii proiectului ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului”, își confirmă angajamentul ferm de a lupta pentru eliminarea rasismului, discriminării rasiale, xenofobiei și a intoleranței asociate acestora, inclusiv sub formele lor contemporane.

Discriminarea rasială poate conduce la violențe, hărțuire, obstacole în calea incluziunii și crearea de profiluri discriminatorii. Multe persoane se confruntă cu manifestări cotidiene de rasism și de xenofobie, care îmbracă forme diferite: de la infracțiuni motivate de ură și acces îngreunat la servicii, până la excludere. Pandemia de COVID-19 a demascat persistența rasismului și a discriminării în societatea noastră și a accentuat și mai mult dificultățile deja existente, amplificând uneori presiunea asupra minorităților.

Rasismul sistemic este adânc înrădăcinat în toate straturile societății și în toate structurile, punând în pericol promovarea drepturilor omului pentru toate persoanele fără excepție, precum și protejarea și exercitarea acestor drepturi.

UE recunoaște provocările existente și este hotărâtă să le abordeze. La 18 septembrie 2020, UE a adoptat Planul de acțiune al UE de combatere a rasismului pentru perioada 2020-2025 pentru a intensifica acțiunile de combatere a rasismului, recunoscând că rasismul nu ține doar de persoane, ci poate fi, de asemenea, structural. Partenerii proiectului susțin Planul de acțiune al UE și se angajează să-și intensifice acțiunile din cadrul proiectului pentru combaterea discriminării.

 

Un articol elaborat în cadrul Campaniei pentru nediscriminare din cadrul proiectului ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului”, Cod SMIS 115001.

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția Uniunii Europene sau a Guvernului României”