COMBATEREA RASISMULUI ȘI A DISCRIMINĂRII

03/31/2021
de catre Prunean Cristian

La 7 octombrie 2020, Comisia Europeană a adoptat un cadru strategic consolidat al UE pentru egalitatea, incluziunea și participarea romilor, menit să promoveze incluziunea în cele patru domenii de politică sectorială: educație, ocuparea forței de muncă, asistență medicală și locuințe, iar la 21 martie 2021 UE a organizat un summit împotriva rasismului, cu scopul de a clădi o uniune cu adevărat antirasistă, o uniune care promovează atât preîntâmpinarea problemelor, cât și sancțiunile și în care acțiunile care încurajează incluziunea reprezintă norma.

UE și statele sale membre sunt susținătoare ferme ale cooperării multilaterale pentru combaterea rasismului. Colaborarea UE cu ONU și cu societatea civilă de la nivel mondial și local peste tot în lume este esențială în lupta împotriva discriminării. În acest sens, Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația (2020-2024) instituie un cadru favorabil de acțiune pentru protejarea persoanelor, pentru eliminarea inegalităților, a discriminării și a excluderii.

Combaterea rasismului are nevoie de o conducere perseverentă și de implicarea tuturor instituțiilor. Mai are nevoie și de mobilizarea noastră, a tuturor, indiferent de generația sau de comunitatea căreia îi aparținem. Partenerii proiectului ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din miercurea Sibiului” își doresc să acționeze, împreună cu toți cetățenii orașului și instituțiile autorităților publice locale, pentru a construi o comunitate liberă de discriminare, în care cetățenii sunt uniți în jurul unor valori comune care vizează dezvoltarea locală durabilă, implicarea civică, egalitatea de șanse și toleranța.

 

Un articol elaborat în cadrul Campaniei pentru nediscriminare din cadrul proiectului ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului”, Cod SMIS 115001.

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția Uniunii Europene sau a Guvernului României”