FINAL DE PROIECT - ”DEZVOLTARE INTEGRATĂ ÎN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ DIN MIERCUREA SIBIULUI”

05/17/2021
de catre Prunean Cristian

La data de 18.05.2021 se încheie, în mod oficial, implementarea proiectului ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul, în valoare de 19.165.416,60 lei, a avut scopul de a reduce numărul de persoane aflate în risc de sărăcie și incluziune socială cu populație de etnie romă localizate în Unitatea  administrativ-teritorială Miercurea Sibiului, prin implementarea unor măsuri integrate pentru 800 de persoane dezavantajate din comunitate.

Pentru realizarea acestui scop, Asociația pentru Dezvoltarea Economiei  Sociale – Fortunatis, din Apoldu de Sus, beneficiar al proiectului, alături de partenerii - Unitatea administrativ-teritorială Miercurea Sibiului, Liceul tehnologic ”Ilie Măcelariu” din Miercurea Sibiului, Global Commercium Development SRL și Acquisition Career Management SRL -  au depus un efort considerabil timp de 3 ani și 3 luni.

Managerul proiectului, Maria Ciociu - ”Cea mai mare provocare a proiectului a fost realizarea indicatorilor și a rezultatelor propuse în condițiile în care o treime din timpul alocat implementării proiectului a fost semnificativ influențat de efectele pandemiei Covid-19. În acest sens, în cel mai înalt punct al provocării s-a aflat activitatea de plasare pe piața muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Iar aici vă dau exemplul cel mai elocvent: dificultatea plasării pe piața muncii a oricărei femei de etnie romă, din mediul rural, cu studii primare, fără experiență profesională, în condițiile pandemiei de Covid-19. Acesta mi s-a părut cel mai greu obiectiv de îndeplinit.”

Cu toate aceste provocări și greutăți, proiectul, a ajuns la final, iar indicatorii, rezultatele și obiectivele au fost îndeplinite. Cetățenii orașului Miercurea Sibiului sunt mulțumiți de schimbarea în bine a comunității. Unele rezultate sunt vizibile și tangiblile, cum ar fi Centrul Multifuncțional de Asistență Integrată, o clădire complet renovată și echipată pusă la dispoziția comunității, alte rezultate sunt mai puțin vizibile, dar cu impact foarte puternic asupra comunității – schimbarea oamenilor, a mentalităților, dezvoltarea spiritului comunitar și creșterea implicării în viața orașului.

Oamenii au avut la dispoziție un pachet de 17 servicii integrate pentru a-și schimba viața: 3 servicii sociale, 3 servicii medicale, 1 serviciu socio-medical, 4 servicii de educație, 4 servicii de ocupare, 2 servicii de asistență juridică. Nu toate rezultatele se vor vedea acum, la final de proiect. O parte dintre ele o să iasă la iveală poate peste 2-3 ani, atunci, când, o să le contabilizeze comunitatea care va beneficia de oameni schimbați în bine, gata să se implice în viața comunității.

Rezultatele proiectului ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului”, vorbesc de la sine:

 • 314 copii au beneficiat de servicii integrate de sprijin în vederea prevenirii abandonului școlar și/sau creșterea accesului și participării la educație, din care 81 copii de etnie romă, prin: programe remediale pentru toate clasele; 49 ateliere extra-curriculare și/sau workshop-uri organizate; 319 subvenții pentru copii, în valoare de 1.000 lei, fiecare; 400 seturi de materiale educaționale acordate copiilor participanți; hrană zilnică pentru fiecare copil participant; excursii tematice etc;
 • peste 400 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială (șomeri, inactivi, persoane din grupuri vulnerabile apte de muncă, etc.) au beneficiat de servicii de ocupare în cadrul proiectului; 100 de persoane au obținut un loc de muncă, din care 27% de etnie romă;
 • 223 de persoane din grupul țintă au dobândit o calificare, din care 27% de etnie romă, prin organizarea a 10 grupe de formare profesională în domeniile: Tâmplar manual, Manichiurist Pedichiurist; Lucrător în comerț; Îngrijitoare bătrâni la domiciliu; Competente sociale și civice, Lucrător în construcții;
 • 100 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială (șomeri, inactivi, persoane din grupuri vulnerabile apte de muncă, etc.) participanți la activitățile dedicate dezvoltării antreprenoriatului în comunitate, iar 28 au dobândit o calificare în acest domeniu;
 • 21 de persoane din grupul țintă au primit subvenții (ajutor de minimis), în valoare de maxim 25.000 euro fiecare, din care 27% de etnie romă, pentru înființarea unor mici afaceri în comunitate;
 • 1 Centru multifuncțional de asistență integrată renovat, dotat și pus la dispoziția cetățenilor din Miercurea Sibiului;
 • 17 Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială;
 • peste 50 de persoane din comunitate au beneficiat de îmbunătățirea condițiilor de locuit prin racordarea la utilități a gospodăriilor;
 • peste 50 de persoane au beneficiat de servicii de consiliere în privința dobândirii actelor de proprietate;
 • o campanie de comunicare integrată privind combaterea discriminării și implicarea activă în comunitate, cu: 8 evenimente dedicate combaterii discriminării organizate în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului (6 seminare și 2 festivaluri); 10 parteneriate încheiate cu actorii relevanți, parteneriate dezvoltate la nivel local; peste 30 de articole și știri; 10 articole și advertoriale în presa scrisă și online etc;
 • 900 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată au beneficiat de servicii integrate.

”Dacă mă întrebați pe mine, acum, la final de proiect, pot spune că sunt mulțumită de rezultatele obținute. Am reușit împreună, și, mai ales, am mers împreună, pe un drum cu urcușuri și coborâșuri, dar, am ajuns cu bine la final și am îndeplinit obiectivul general al proiectului. Pot spune că am mișcat oamenii, nu lucrurile, pentru că oamenii mișcă lucrurile, nu invers. Oamenii au fost cei mai importanți, atât pentru proiect cât, mai ales, pentru comunitatea din Miercurea Sibiului. Am schimbat comunitatea și am adus oamenii împreună, români, romi și sași. Am implicat copiii și tinerii, oamenii cu spirit antreprenorial, adulții, femei și bărbați, cu sau fără locuri de muncă, persoanele în vârstă, autoritățile locale, bisericile, medicii și asistenții, profesorii și educatorii, angajatorii locali și județeni, furnizorii de servicii, mass-media, ong-urile, voluntarii, prietenii și colaboratorii din toată regiunea și chiar din alte regiuni, inclusiv din capitală. Lansăm, la final de proiect, un plan de sustenabilitate, pe care ne propunem să-l implementăm cu toții, de la mic la mare, așa cum am muncit și în acest proiect, unul dintre cele mai dificile proiecte lansate în România de către Fondul Social European. Cu această ocazie, le mulțumesc pentru implicare directă și susținere tuturor cetățenilor orașului Miercurea Sibiului, inclusiv celor din localitățile Apoldu de Sus și Dobîrca,  echipelor de proiect ale solicitantului și partenerilor, partenerilor de proiect, autorităților publice locale și județene, angajatorilor, furnizorilor de servicii și produse, colaboratorilor, organizațiilor neguvernamentale, cultelor religioase, mass-media și tuturor celor care au contribuit la succesul proiectului”, a declarat, pentru noi, la final, Maria Ciociu, managerul proiectului ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului”.  

 

Un advertorial elaborat în cadrul campaniei pentru nediscriminare din cadrul proiectului ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului”, Cod SMIS 115001.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția Uniunii Europene sau a Guvernului României”