OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

 • Reducerea numărului de persoane aflate in situatii de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata cu populație de etnie roma localizata in in UAT Miercurea Sibiului, prin implementarea de masuri integrate pentru 800 de persoane dezavantajate din comunitate.

Obiective specifice:

 1. Cresterea accesului la servicii sociale, socio-medicale si medicale pentru 800 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din UAT Miercurea Sibiului, prin crearea unui centru multifunctional de asistenta integrata dezvoltat la nivelul comunitatii si dezvoltarea unui set de 17 servicii functionale in comunitate.
 2. Imbunatatirea accesului la educatie pentru 300 de copii din comunitate, prin asigurarea de materiale suport pentru invatare si participarea la diverse activitati extracurriculare precum seminarii, workshop-uri, intalniri, ateliere creative, excursii tematice.
 3. Imbunatatirea accesului la servicii integrate de asistenta si sprijin pentru ocupare in vederea identificarii unui loc de munca si mentinerea acestuia, pentru 400 de persoane adulte din grupul tinta al proiectului.
 4. Dezvoltarea spiritului antreprenorial in randul a 100 de persoane aflate in risc de saracie si excluziunie sociala din comunitatea, prin asigurarea de servicii de formare, consiliere, consultanta si mentorat si acordarea a 21 subventii pentru infiintarea de noi afaceri.
 5. Imbunatatirea conditiilor de locuit prin recordarea locuintelor la utilitati pentru aproximativ 50 de persoane din comunitate si reglementarea actelor pentru 10 gospodarii.
 6. Dezvoltarea spiritului civic si implicarea activa a oamenilor din comunitate in activitatile derulate in cadrul proiectului, prin actiuni specifice de animarea tintite catre grupul tinta din proiect – 100 de persoane aflate in risc de saracie si excluziunie sociala din comunitatea vizata in proiect si dezvoltarea de parteneriate pe termen lung cu actorii locali relevanti companii, ONG-uri si asociatii locale, alte entitati relevante, menite sa sprijine implementarea activitatilor din proiect si continuarea acestor actiuni dupa finalizarea proiectului.
 7. Reducerea discriminarii persoanelor dezavantajate si/sau aflate in risc de saracie din comunitate, prin derularea unei campanii integrate de comunicare in domeniul nediscriminarii adresata persoanelor din comunitate - 800 de persoane aflate in risc de saracie si excluziunie sociala, in special persoanele de etnie roma.

Parteneriatul proiectului este format din:

·         Asociația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Fortunatis (Solicitant)

·         Primăria Orașului Miercurea Sibiului (Partener 1)

·         Liceul Tehnologic ILIE MĂCELARIU Miercurea Sibiului (Partener 2)

·         Global Commercium Development SRL (Partener 3)

·         Acquisition Career Management SRL (Partener 4).

Localizarea proiectului este în Regiunea Centru, Județul Sibiu, UAT Miercurea Sibiului: Oraș Miercurea Sibiului, sat Apoldu de sus și sat Dobârca.

 • Denumire proiect:

  Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului

 • COD SMIS: 115001
 • Perioada de implementare:

  19.02.2018 – 18.02.2021

 • Valoarea totală a proiectului:

  19.165.416,60 lei

 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European:

  16.003.679,19 lei

 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național:

  2.713.852,97 lei

 • Sursa de finanțare:

  Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020