Formare

In cadrul proiectului Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului, cod SMIS: 115001, vor fi organizate si furnizate programe de formare profesionala autorizate pt minim 220 de persoane din grupul tinta - adulti - persoane din comunitate aflate in risc de saracie si excluziune sociala (someri, inactivi, persoane din grupuri vulnerabile apte de munca, etc.), din care 27% de etnie roma - 60 adulti romi.

Activitatea de formare are drept scop cresterea nivelului de competente profesionale in randul membrilor grupului tinta format din adulti, persoane din comunitate aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin furnizarea de programe de formare profesionala adaptate cerintelor pietei si nivelului de pregatire al grupului tinta.

Serviciile care vor fi furnizate in cadrul acestei subactivitati sunt urmatoarele:

1. organizarea si monitorizarea programelor de formare - Programele de fomare vor fi organizate si furnizate in conformitate cu legislatia in vigoare privind formarea profesioana a adultilor, respectand cadrul national al calificarilor din Romania - OG 129/2000 republicata si actualizata, completata prin HG 918/2013 si intreaga legislatie conexa, norme metodologice, s.a.

Fiecare cursant participant la programele de formare din cadrul proiectului va primi un set complet de materiale didactice care va include un suport de curs, un block notes, un pix si alte materiale necesare asimilarii cunostintelor teoretice. In total vor fi furnizate 100 seturi de materiale de formare pentru partea de pregatire teoretica din care 100 pt cursanti si 15 de seturi pt formatori.

Pentru cursurile tehnice se vor asigura din bugetul proiectului materialele necesare pentru realizarea parti de practica de specialitate. Astfel fiecare cursant va primi un set propriu de materiale pentru a pune in aplicare sub indrumarea instructorilor de practica a cunostintelor teoretice dobandite pe parcursul cursului. In total vor fi furnizate 220 seturi de materiale de formare pentru partea de pregatire practica in mod special pentru cursurile de calificare, care vor include scule si unelte, echipament de protectie si materiale consumabile pentru punerea in practica a cunostintelor dobandite la curs, in functie de specificul fiecarul program de formare in parte.

Pt asigurarea conditiilor optime de desfasurare a pregatirii practice se vor incheia protocoale de colaborare cu firme (agenti economici) unde cursantii vor pun in practica (in conditii reale de munca) cunostintele dobandite la cursul teoretic; in timp ce formarea teoretica se va realiza in sali de curs dotate corespunzator (inchiriate sau din CMAI).

2. livrarea cursurilor / programelor de formare - Livrarea cursurilor va fi realizata de P3 (6 grupe) si P4 (5 grupe), in total in cadrul acestei subactivitati fiind organizate 11 grupe de formare profesionala pentru un numar de aproxiamtiv 240 de cursanti (in medie 20 / grupa la P4 si 24 / grupa la P3).

Astfel, in cadrul proiectului se vor organiza programe de formare profesionala dupa cum urmeaza:

a) programe de calificare de nivel II CNC/CEC (cf HG 918/2013) - 360 de ore de pregatire profesionala - 10 grupe de formare in domeniile: tamplaria, confectii textile, comert, manechiura - pedichiura / ingrijire si infrumusetare, constructii si altele, in functie de solicitarile din piata;

Grupa 1 - Curs Tamplar manual P3:

- Perioada de desfasurare: 28.01.2019 - 17.04.2019;

- Examen: 17.04.2019;

- Participanti: 24 persoane;

- Absolventi: 22 persoane;

Grupa 2 - Curs Manichiurist Pedichiurist P3:

- Perioada de desfasurare: 18.04.2019 - 13.08.2019;

- Examen: 28.08.2019;

- Participanti: 28 persoane;

- Absolventi: 28 persoane;

Grupa 3 - Curs Lucrator in comert P4:

- Perioada de desfasurare: 01.08.2019 - 04.11.2019;

- Examen: 05.11.2019;

- Participanti: 28 persoane;

- Absolventi: 28 persoane;

Grupa 4 - Curs Manichiurist Pedichiurist P3:

- Perioada de desfasurare: 18.11.2019 - 14.02.2020;

- Examen: 14.02.2020;

- Participanti: 21 persoane;

- Absolventi: 21 persoane;

Grupa 5 - Curs Ingrijitor batrani la domiciliu P4:

- Perioada de desfasurare: 24.02.2020 - 30.07.2020;

- Examen: ---;

- Participanti: 27 persoane;

- Absolventi: --- persoane;

Grupa 6 - Curs Manichiurist Pedichiurist P3:

- Perioada de desfasurare: estimare 10.06.2020 - 30.09.2020;

- Examen: ---;

- Participanti: 20 persoane;

- Absolventi: ---;

Grupa 7 - Lucrator in constructii P3:

- Perioada de desfasurare: estimare 10.08.2020 - 31.12.2020;

- Examen: ---;

- Participanti: 20 persoane;

- Absolventi: --- persoane;

Grupa 8 - Curs Lucrator in comert P4:

- Perioada de desfasurare: estimare 01.06.2020 - 30.06.2020;

- Examen: ---;

- Participanti: --- persoane;

- Absolventi: --- persoane;

Grupa 9 - in completare;

- Perioada de desfasurare: ---;

- Examen: ---;

- Participanti: --- persoane;

- Absolventi: --- persoane;

Grupa 10 - in completare;

- Perioada de desfasurare: ---;

- Examen: ---;

- Participanti: --- persoane;

- Absolventi: --- persoane;

b) programe de Initiere / Specializare dupa cum urmeaza:

- Competente Sociale si Civice (cf OG 129/2000 republicata si actualizata) - 40 de ore de pregatire profesionala - 1 grupa de cursanti;

Grupa 1 - Curs Competente Sociale si Civice:

- Perioada de desfasurare: 4.05.2020 - 13.05.2020;

- Examen: estimare 28.05.2020

- Participanti: 18 persoane;

- Absolventi: --- persoane;

- Competente Antreprenoriale (cf OG 129/2000 republicata si actualizata) - 40 de ore de pregatire profesionala - 2 grupe de cursanti;

Grupa 1 - Curs Competente Antreprenoriale:

- Perioada de desfasurare: 31.05.2019 - 09.06.2019;

- Examen: 09.06.2019;

- Participanti: 16 persoane;

- Absolventi: 16 persoane;

Grupa 2 - Curs Competente Antreprenoriale:

- Perioada de desfasurare: 12.07.2019 - 21.07.2019;

- Examen: 21.07.2019;

- Participanti: 13 persoane;

- Absolventi: 12 persoane;

Conform legislatiei in vigoare, cursurile de calificare vor cuprinde o parte teoretica (o treime durata cursului - 120 de ore de pregatire teoretic) si o parte de practica aplicata realizata in conditii reale de munca (doua treimi din durata cursului - 240 de ore de pregatire practica).

Partea teoretica a cursului va fi livrata zilnic (nu mai mult de 6 ore/zi de pregatire) alternata cu partea de pregatire practica, dar fara a depasi maximum de 8 ore/zi de pregatire profesionala (teorie + practica). Furnizorul de formare se va asigura ca participantii dispun de suficiente cunostinte teoretice inainte de a lansa aplicatiile practice.

Dintre persoanele incluse in programele de formare din cadrul proiectului, minim 220 de persoane din GT care vor dobandi o calificare, in conformitate cu specificatiile ghidului POCU OS 4.1 (absolventi care au finalizat programul de formar cu certificat de absolvire sau certificate de calificare), din care 27% persoane de etnie roma - 60 adulti romi calificati.

Furnizarea programelor de formare se va realiza in baza unui contract de formare incheiat intre cursant si partenerul responsabil cu aceasta activitate din proiect, unde vor fi mentionate obligatiile partilor si conditiile de desfasurare ale programului de formare.

3. acordare de subventii si stimulente pt cursanti;

- serviciu de catering pe durata cursului zilnic pentru toti participanti la curs – estimam aproximativ 13.568 portii (sandwich + bautura racoritoare / calda) pe parcursul celor aproximativ 568 de zile de formare, pentru o medie de 20 de cursanti pe grupa pentru 5 grupe si pentru o medie de 24 de cursanti pentru alte 5 grupe.

- decontare transport participanti pe durata cursului zilnic pentru toti participanti la curs, in valoare de 5 lei fara TVA / deplasare – estimam aproximativ 6168 de deplasari pentru aproximativ 324 de zile de formare, pentru o medie de 20 de participanti.

- subventiile acordate absolventilor programului de formare, in valoare de 5 lei/ora de curs pentru fiecare participant la programele de formare profesionala din proiect;

Aceste subventii vor fi acordate in baza unui regulament de acordare a subventiei care va include criterii clare si obligatiile fiecarui participant la program. Acest regulament va fi adus la cunostinta cursantilor in momentul inceperii programului de formare si va fi publicat pe site-ul proiectului pt a putea fi consultat de cursanti in orice moment.

Cursantii care acumuleaza mai mult de 20% de absente motivate sau nemotivate vor fi penalizati conform regulamenului de participare in program, iar subventia de participare la program se va acorda in cuantum de 75% din valoarea stabilita.

In total se vor acorda 240 de subventii pt absolventi care vor varia intre 1.800 lei (pt cursurile de calificare - 360 h) si 200 lei (pt curs de initiere de 40 h). Toate subventiile se vor acorda la finalizarea programului de formare, dupa ce cursantul a parcurs integral programul de formare din proiect.