Activitatea 1 - Management de proiect și activități suport pentru managementul de proiect
1.1 Management de proiect (19 Februarie 2018 - 18 Februarie 2021)
1.2. Activitati suport pentru managementul de proiect – Financiar, Raportare, Achiziții, Informare și Publicitate (19 Februarie 2018 - 18 Februarie 2021)
Activitatea 2 - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete integrate
2.1. Identificarea și animarea persoanelor din comunitate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială – copii / elevi în risc de abandon școlar, etc., în vederea participării la activitățile în domeniul educațional (19 Februarie 2018 – 18 august 2020)
2.2. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie și reducerea părăsirii timpurii a școlii (19 Februarie 2018 - 18 Februarie 2021)
Activitatea 3 - Sprijin pentru accesul și menținerea pe piața muncii
3.1. Identificare și selectarea persoanelor din comunitate aflate în risc de săracie și excluziune socială (șomeri, inactivi, persoane din grupuri vulnerabile apte de muncă, etc.) în vederea participării la servicii de ocupare (19 Februarie 2018 - 18 Februarie 2021)
3.2. Măsuri de sprijin pentru identificarea unui loc de muncă (19 Februarie 2018 - 18 Februarie 2021)
3.3 Organizare și Furnizare programe de formare profesională (19 Februarie 2018 - 18 Februarie 2021)
Activitatea 4 - Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu
4.1. Identificarea și selectarea persoanelor din comunitate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială (șomeri, inactivi, etc.) care pot înființa o afacere (19 Februarie 2018 – 16 Noiembrie 2019)
4.2. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul ținta pentru înființarea de afaceri (19 Februarie 2018 - 18 Februarie 2021)
4.3 Acordarea de subvenții (microgranturi) pentru înființarea de noi afaceri și monitorizarea afacerilor (19 August 2019 - 18 Februarie 2021)
Activitatea 5 - Sprijinirea dezvoltării și furnizării de servicii la nivelul comunității și furnizarea de servicii integrate, inclusiv în cadrul centrului comunitar integrat virtual – CMAI Virtual
5.1.Dezvoltarea CMAI în comunitatea, inclusiv a CMAI-ului Virtual (19 Februarie 2018 - 18 Februarie 2021)
5.2. Furnizarea de servicii de asistență integrată (19 Februarie 2018 - 18 Februarie 2021)
5.3 Realizarea unui studiu integrat la nivelul comunității - analiza feedback participanți proiect (19 Februarie 2018 - 18 Februarie 2021)
Activitatea 6 - Îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă
Furnizare asistență juridică pentru pregatirea dosarelor și racordarea la utilități a locuințelor (19 Februarie 2018 - 18 Februarie 2021)
Activitatea 7 - Asistență juridică pentru reglementări acte
Furnizare asistență juridică pentru reglementarea actelor (19 Februarie 2018 - 18 Februarie 2021)
Activitatea 8 - Campanie de informare și conștientizare în domeniul combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, identificarea și consolidarea de parteneriate locale
8.1. Elaborarea și implementarea campaniei integrate de informare și conștientizare pentru combaterea discriminării (19 Februarie 2018 - 18 Februarie 2021)
8.2. Organizarea evenimentelor pentru combaterea discriminării în comunitate (19 Februarie 2018 - 18 Februarie 2021)
8.3. Dezvoltarea de parteneriate la nivelul comunității și dezvoltarea spiritului civic în comunitate (19 Februarie 2018 - 18 Februarie 2021)