Servicii Sociale
In cadrul proiectului Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului, cod SMIS: 115001,  sunt furnizate servicii sociale de baza in comunitate - 3 servicii - mediere sanitara, asistenta sociala, educatie pentru sanatate - pentru aproximativ 600 de persoane din grupul tinta al proiectului. Serviciile sociale - vor fi asigurate de P1 - Primaria orasului Miercurea Sibiului, utilizand personal propriu din proiect: asistent social si mediator sanitar. P1 va selecta persoanele din GT care au nevoie de servicii sociale in baza metodologiei pt asigurarea serviciilor sociale.
Servicii Medicale
In cadrul proiectului Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului, cod SMIS: 115001,  sunt furnizate servicii medicale de specialitate in comunitate - 3 servicii - analize medicale de baza, consult medical de specialitate, medicina muncii - pt aproximativ 800 de persoane din grupul tinta. Fiecare membru al GT va beneficia de minim unul dintre serviciile medicale disponibile in proiect. Serviciile medicale - vor fi subcontractate de solicitant catre furnizori specializati de servicii medicale, care vor asigura aceste servicii in sistem ambulatoriu, prin echipe mobile de medici sau cabinete medicale mobile, inclusiv in spatiile din CMAI daca este posibil;
Servicii Socio-Medicale
In cadrul proiectului Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului, cod SMIS: 115001,  sunt furnizate servicii socio-medicale - 1 serviciu - kinetoterapie - pentru 100 de persoane din grupul tinta. Fiecare dintre acestia vor beneficia in medie de 6 sedinte de kinetoterapie, conform planului de taratament stabilit in cadrul primei intalniri cu specialistul. Serviciile socio-medicale vor fi subcontractate de solicitant catre furnizori specializati de servicii de Kinetoterapie, servicii care vor fi furnizate atat la domiciliu cat si in spatiile special amenajate din CMAI.
Servicii de Educatie
In cadrul proiectului Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului, cod SMIS: 115001,  sunt furnizate servicii de educatie extra - curriculara - 4 servicii - program remedial, ateliere creative si activitati extracurriculare, excursii, subventii, pachete integrate (hrana, rechizite / materiale didactice - pentru aproximativ 300 de persoane din grupul tinta.. Serviciile de educatie - vor fi asigurate in proiect prin intermediul P2 – Liceul Tehnologic ILIE MACELARIU din Miercurea Sibiului, care va furniza aceste servicii tinerilor utilizand personalul din proiect, iar pentru asigurarea hranei (servicii de catering) si materialelor didactice se vor realiza achizitii publice de servicii si bunuri.
Servicii de Ocupare
In cadrul proiectului Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului, cod SMIS: 115001,  sunt furnizate servicii de ocupare - 4 servicii - formare profesionala, informare, consiliere si orientare profesionala, mediere pe piata muncii si sprijin pentru ocupare, consultanta (Schema de Minimis) si asistenta pentru antreprenoriat, subventii, etc. – pt aproximativ 400 de persoane din grupul tinta. Serviciile de ocupare - vor fi asigurate in proiect prin intermediul P3 si P4, care vor realiza majoritatea serviciilor din aceasta categorie, mai putin serviciile de mediere profesionala pentru 150 de persoane care vor fi subcontractate de solicitant catre un furnizor specializat de astfel de servicii.
Servicii de Asistenta Juridica
In cadrul proiectului Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului, cod SMIS: 115001,  sunt furnizate servicii de asistenta juridica pentru reglementari acte - 1 serviciu - pentru 10 de persoane / gospodarii. Serviciile de asistenta juridica pentru reglementare acte vor fi asigurate in proiect cu ajutorul personalului din proiect al solicitantului: consilierul juridic documente GT.
Imbunatatirea conditiilor de locuit
In cadrul proiectului Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului, cod SMIS: 115001,  sunt furnizate servicii de asistenta juridica pentru imbunatatirea conditiilor de locuit (racordare la utilitati) - 1 serviciu - pentru aproximativ 50 de persoane din grupul tinta. Serviciile de asistenta juridica pentru reglementare acte vor fi asigurate in proiect cu ajutorul personalului din proiect al solicitantului: consilierul juridic documente GT.
Servicii de animare socio culturala