AFACERI

In cadrul proiectului “Dezvoltare integrată in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului”, cod proiect 115001 se vor acorda subventii in valoare de maximum 110.000 lei (aproximativ 24.500 euro) pentru fiecare dintre planurile de afaceri aprobate in urma concursului de planuri de afaceri desfasurat in cadrul subactivitatii 4.2.

Subventiile / Micro-granturile vor fi acordate doar pentru implementarea planurilor de afaceri declarate castigatoare in urma concursului de planuri de afaceri, respectand legislatia in vigoare si conditiile impuse beneficiarilor prin Schema de Minimis anexa la ghid GS CS OS 4.1.

Astfel vor fi acordate 21 subventii (micro-granturi) pentru 21 afaceri nou infiintate in comunitatea vizata in proiect.

Fiecare partener implicat in aceasta subactivitate din proiect va fi responsabil cu acordarea de subventii si monitorizarea unui anumit numar de afaceri dupa cum urmeaza:

- ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE FORTUNATIS (S) - va acorda 8 subventii pentru 8 beneficiari din GT si va monitoriza cele 8 afaceri infiintate de acestia: AIM DATE SRL, FLAVIA STAR FOOD SRL, BLONDU COFFEE SRL, PREST RĂZVAN SRL, CRIS SHOP SRL, METAL BAN PLUS SRL, ANA SUPER COFFE SRL, ANA&NICO SALON SRL.

- GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL (P3) - va acorda 8 subventii pentru 8 beneficiari din GT si va monitoriza cele 8 afaceri infiintate de acestia: FIUL TÂMPLARULUI CREATIVE SRL, SIDONIA HANDMADE SRL, ANCA&MARIA SERV SRL, HAIR IULYADE SRL, TRCSOUND SRL, FLESMOB SRL, CITY PAVING SRL, DOG CAFFE SRL.

- ACQUISITION CAREER MANAGEMENT SRL (P4) - va acorda 5 subventii pentru 5 beneficiari din GT si va monitoriza cele 5 afaceri infiintate de acestia: VOODOO EVENTS SRL, RADU&ANGI SRL, VIDAS FAM SRL, BANU MUSIC SRLADELINA&ANDREEA COM SRL.

In vederea acordarii ajutorului de minimis se va incheia un contract de subventie (Anexa 1 la prezenta Metodologie + anexele acestuia) intre beneficiarul de ajutor de minimis si unul dintre cei 3 parteneri responsabili de aceasta subactivitate (P4, P3 sau S) denumiti administratori de schema de minimis, in care vor fi mentionate drepturile si obligatiile partilor contractuale si conditiile de derulare ale contractului. De asemenea vor fi anexate la contract Planul de afaceri si Bugetul aferent acestuia, care vor fi parte integrata din contractul de subventie, iar beneficiarul ajutorului de minimis va avea obligatia de a respecta planul de afaceri si bugetul si in cazul in care doreste sa opereze modificari, acesta va avea obligatia de a informa si solicita in scris administratorul de schema de minimis.

Afacerile nou-infiintate vor primi ajutor financiar nerambursabil pe o perioada de 12 luni, perioada care va fi mentionata in contractul de subventie.

Dupa finalizarea celor 12 luni de implementare a planului de afaceri, beneficiarii de ajutor de minimis au obligatia asigurarii unei perioade se sustenabilitate de minimum 6 luni. Perioada de sustenabilitate presupune continuarea functionarii afacerii, inclusiv obligatia mentinerii locurilor de munca prevazute in planul de afaceri castigator, ocupate.

Monitorizarea beneficiarilor care au primit ajutor ajutor de minimis prin proiect va fi realizata de P4, P3 si S, atat in perioada de implementare a planurilor de afaceri, cat si in perioada de sustenabilitate a acestora.